Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátká zpráva ze společného setkání

Stejně jako v předchozích letech podávám krátkou zprávu z jednání valné hromady členů LŽK. V onu sobotu se na jednání dostavilo 27 řádných členů a 1 člen čestný. Na programu bylo celkem 11 bodů. Od tradičního bodu přivítání hostů, členů a čestných hostů až po koncovou diskusi a závěr. V průběhu bylo hlasováno o výši členského příspěvku. Ten je stejný jako vloni. Termín pro jeho zaplacení pro stávající členy byl stanoven do 31.3.2017. Bylo konstatováno, že za loňský rok 2016 bylo členy dle evidence celkem odpracováno 2468 brigádnických hodin. A to víme, že nám některé nebyly nahlášeny. Nejvíce hodin bylo odpracováno při obsluze muzea a brigádnické činnosti v Rokytnici. Druhá největší položka byla odpracována při aktivitách související s parními jízdami Králického sněžníku. Bohužel, stále se najdou členové, kteří si neodpracovali svoji službu v muzeu. Mění se i stav členské základny. Na vlastní žádost odchází z klubu 4 členové a další 3 členové byly vyloučeni pro neplnění povinností dle stanov. Zároveň byl přijat 1 nový člen. V současné době má klub 34 členů a 8 čestných členů. Co se týká plánů na rok 2017. Ten je hodně podobný tomu loňskému. Je totiž potřeba zajistit dozor a práce v muzeu, ve výhledu je taky několik parních jízd, pokračovat v činnostech okolo lokomotivy T211 a dle podle výsledků probíhajících jednání pokračovat na ostatních vozech. Pro přehlednost se budou opět v odkazu „Brigády“ objevovat aktuální informace o termínu té či oné brigády. Zároveň budou informace zasílány na nahlášené maily členů. Na valné hromadě bylo opět předneseno, aby si každý člen odpracoval alespoň čtyři služby v Rokytnici za rok. Tím dojde ke spravedlivému rozdělení. Členové svoji účast v konkrétní den mohou přihlásit na mailu klubu lzkclub@centrum.cz nebo telefonicky.

 

Za LŽK sepsal P. Petr

 

Náhledy fotografií ze složky Práce a brigády 2017